Sattva Duinkerken 62, 3771CZ, Barneveld +31 (0)6 - 54 94 5208 info@sattvapraktijk.nl https://www.sattvapraktijk.nl/_db/style/logo.png
Sattva
Dan ben je waarschijnlijk een perfectionist en heb je last van faalangst. Loslaten is niet opgeven. Het is accepteren dat de dingen niet gaan zoals jij graag wilt.
2018-11-18 11:26:21 Sattva https://www.sattvapraktijk.nl/_db/style/logo.png www.sattvapraktijk.nl

Ben jij een controlefreak?

dinsdag 9 oktober 2018
Ben jij een controlefreak?

Een paar maanden geleden vroeg ik mijzelf af voordat ik ging mediteren, ‘Waar moet ik mij nu op richten?’ Het was alsof ik tegen mijzelf zei  ‘Controle loslaten’. Sinds die tijd probeer ik mij bewust te zijn wanneer ik de controle probeer te houden, over situaties, mensen, dingen etc. En in hoeverre het mij helpt om de controle over alles en iedereen te hebben. Ik kom er inmiddels steeds meer achter dat ik veel dingen niet kan sturen en dat alles  eigenlijk beter loopt als het mij lukt om de dingen meer te laten gebeuren. Ik doe wel mijn best om de dingen zo goed mogelijk te doen, maar daarna moet ik het ook voor een deel loslaten. Hoe relaxeter ik met onverwachte situaties omga, hoe beter het verloop vaak is. Als ik teveel probeer grip te houden op situaties word ik krampachtig en blokkeer ik de energiestroom. Ik ga in mijn hoofd zitten en merk dat mijn lichaam verkrampt, ik mijn adem vastzet en minder goed aanwezig ben. Al met al dingen die ik juist niet wil en wat mij alleen maar een vervelend gevoel geeft.

Oorzaak

Waar komt die drang om alles onder controle te houden toch vandaan? We verlangen naar zekerheid en veiligheid, dus klampen we ons krampachtig vast aan onze status/carrière, relaties, bezittingen etc. We willen geen risico lopen om onze baan te verliezen en daarmee onze materiële zekerheden en onze status. We willen ons graag verbonden voelen met iets of iemand omdat we moeite hebben met het gevoel van afgescheidenheid, eenzaamheid en leegte. Dit is een levenswijze geworden en is eigenlijk in de hele maatschappij terug te vinden. We doen alles om de pijn te vermijden op alle gebieden, om alleen te zijn, om te verliezen wat ons dierbaar is. We doen vreselijk veel moeite vanuit ons kleine ego en het liefst houden we zelf de regie in handen om niet voor verrassingen te komen staan.

Perfectionisme en faalangst

Over het algemeen zijn het vaak perfectionisten die overal controle over willen hebben. De reden waarom we controle willen houden heeft vaak te maken met (faal)angst. Vaak speelt dan mee dat we bang zijn om afgewezen te worden als we niet te voldoen aan de eisen van de buitenwereld. We leggen de lat heel hoog voor onszelf en mogen geen fouten maken. Geen nee durven zeggen, speelt ook vaak mee want we willen graag gewaardeerd worden om onze prestaties. Maar we zijn vaak ook heel kritisch t.o.v. anderen. Dat werkt vaak stress in de hand bij onszelf en bij anderen en bij veel mensen in deze maatschappij leidt dit tot een burn-out. Kortom, overal controle over houden is uitputtend en laat weinig ruimte voor creativiteit en plezier.

Relaties

Ook op het gebied van relaties kunnen problemen ontstaan, want we stellen dan vaak ook hoge eisen aan anderen. We willen vaak de ander veranderen zodat ze voldoen aan onze verwachtingen. Of we passen ons enorm aan om er maar bij te horen. Dit heeft  vaak te maken met of we voldoende van onszelf houden. Zijn we goed zoals we zijn of proberen we ons steeds aan te passen aan de buitenwereld? We willen ons graag verbonden voelen met de ander maar we kunnen dit niet afdwingen. Vaak gaan relaties dan wringen en i.p.v. anderen proberen te veranderen of onszelf steeds maar aan te passen, moeten we misschien onder ogen komen dat de verbinding die wij zoeken bij de ander er domweg niet is.

Loslaten

Het komt er dus op neer dat we de verwachtingen t.o.v. onszelf en de ander loslaat. Het gaat er dan meer om de bevestiging die we zoeken bij de ander, onszelf te geven. Ook de ander vrij laten en misschien soms letterlijk loslaten geeft dan meer vrede en rust in ons hart. Waar het om gaat is meer te accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn. Het is wat het is. Maar ook t.o.v. van situaties en materiële zaken is het de kunst om niet alles onder controle te willen houden. Het is natuurlijk niet zo dat alles wel goed komt als we niets doen. We moeten wel de nodige inspanningen doen om ergens te komen maar daarnaast is overgave aan het leven, vertrouwen dat het juiste wel gebeurt op het juiste moment ook van belang. En gebeuren er vervelende dingen dan zullen we daar mee moeten dealen op dat moment. Het heeft geen zin ons constant zorgen te maken over alles, want we hebben niet alles in de hand.

Ik ben ook nog maar beginnend en nog lang niet volleerd maar ik vind het een hele uitdaging om te leven met het motto ‘Go with the flow’ en mij over te geven aan de grote stroom van het leven.