Sattva Duinkerken 62, 3771CZ, Barneveld +31 (0)6 - 54 94 5208 info@sattvapraktijk.nl https://www.sattvapraktijk.nl/_db/style/logo.png
Sattva
We leven in een bijzondere tijd. Er gebeurt veel in de wereld om ons heen. Welke ontwikkeling maken wij als mens door in deze tijd.
2019-02-25 09:35:38 Sattva https://www.sattvapraktijk.nl/_db/style/logo.png www.sattvapraktijk.nl

De spirituele ontwikkeling van de mens in het Aquariustijdperk

zondag 3 februari 2019
De spirituele ontwikkeling van de mens in het Aquariustijdperk

We leven in een bijzondere tijd. Er gebeurt veel in de wereld om ons heen, zowel op collectief als op individueel niveau. Ik wil het dit keer wat breder trekken om te begrijpen  wat voor ontwikkeling wij als mens doormaken. We zitten midden in de omwenteling naar een ander tijdperk, namelijk het Aquariustijdperk. Dit is een begrip uit de astrologie. Eind 2012 zijn we overgegaan van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk. Het Vissentijdperk werd gekenmerkt door bewustwording van de eigen individualiteit, het ego. Van daaruit heeft men geleerd te overleven en te manifesteren. Maar het was ook een tijdperk waarin macht en manipulatie regeerde, waardoor er veel mensen in de slachtofferrol verkeerden. Een ander kenmerk was rationaliteit. Mensen waren ontwetend, maar inmiddels zijn veel mensen (hoog)geschoold. Men was gericht op prestatie, macht, geld en status. Maar men was zozeer op zichzelf gericht dat men de verbinding met de ander kwijtraakte. 

Een voorloper van het Aquariustijdperk was de flower-powerbeweging en de hippies. Het was een revolutionaire periode waarbij “love” en “peace” de slogans waren. Het was het verzet tegen kleinburgerlijk denken en tegen gezag en slaafse volgzaamheid. Inmiddels zien steeds meer mensen het belang van eerlijk delen. Want we worden ons nu steeds meer bewust van de samenhang van alles. We leven niet meer op een eiland, maar alles wat we doen heeft invloed op elkaar. We zien het op het gebied van milieu, economie, politiek en sociale contacten. We komen in een steeds hogere energie waarin het licht zich uitbreidt op alle gebieden. En waar licht is wordt alles zichtbaar wat zich in het donker bevindt. De onderste steen komt boven, we zien het op allerlei gebieden. We zien het bij de me-too-beweging. De klimaatproblemen zijn niet langer alleen een politiek issue, maar jongeren binnen verschillende EU landen gaan massaal de straat op. Oude gezagsverhoudingen moeten het ontgelden, volkeren komen in verzet tegen het fundamentalisme; kijk naar de Arabische landen. Oude machtsbolwerken storten in. De kerken lopen leeg en de Katholieke kerk is in opspraak. De 'gele hesjes' protesteren niet alleen tegen verhoging van de brandstofaccijnzen maar burgers pikken het beleid niet meer van lastenverzwaring voor de middenklassen en lastenverlichting voor de rijken. Daarbij gaat de roep verder voor gelijkwaardigheid met een basisinkomen voor iedereen. De grenzen vervagen, binnen de EU hebben we te maken met de problematiek van onze buurlanden. Er zijn wereldwijd zo’n 68,5 miljoen mensen op de vlucht die onze hulp nodig hebben. De natuurrampen vragen wereldwijd dat we de handen ineen slaan.

Maar zoals altijd het geval is, is de neiging tijdens een overgangsperiode om zich nog krampachtig vast te houden aan oude normen en waarden. De tegenwerking is nog duidelijk zichtbaar. Eigen volk eerst, hiërarchische structuren laten zich nog gelden, multinationals hebben het nog steeds voor het zeggen. Maar we staan aan de vooravond van de doorbraak van het Watermantijdperk. Er is geen houden meer aan.  I.p.v. van een individueel bewustzijn zal het groepsbewustzijn steeds sterker worden. Het Aquariustijdperk staat voor transformatie, vrijheid, eenheid, gelijkwaardigheid, technologie en communicatie.

Mensen zullen steeds meer gaan leven vanuit authenticiteit, en kijken bijvoorbeeld geen tv of lezen geen kranten meer. Het geloof in de politiek is nihil geworden. We zijn ons er steeds meer bewust van dat we onze eigen werkelijkheid creëren en willen ons daarom niet vervuilen met negatieve berichten uit de media, maar vanuit een positieve mindset leven. De focus van het ego verschuift naar het hart. Heel veel mensen hebben een burn-out en willen niet meer meelopen met de ratrace. Men wil niet langer leven vanuit geld verdienen, waarbij wilskracht en móeten de overhand hebben. Men wil werkzaamheden doen vanuit passie en plezier, waarbij duurzaamheid vaak de leidraad is. Het aantal ZZP’ers was nog nooit zo groot. Kortom, veel mensen conformeren zich niet meer met de bestaande status quo. Er zijn zelfs mensen die verkiezen te leven “off the grid” – zonder voorzieningen zoals stroom, water etc. - en die geheel zelfvoorzienend willen leven. Er is een rage om te leven in een tiny house en om back to basic te leven. Veel mensen hebben een toenemende behoefte om alleen te zijn, in contact met de natuur en met minder prikkels van buitenaf. Materiële welvaart en consumeren is niet langer zaligmakend maar men geeft de voorkeur aan welzijn en aan in harmonie leven met de omgeving. Men wil gezonder gaan leven en kiest voor meer biologische producten. Ook in de gezondheidszorg ruilen veel  mensen de reguliere zorg in voor natuurgeneeskundige behandelingen. Yogascholen rijzen als paddenstoelen uit de grond en veel mensen vinden baat bij meditatie. Spiritualiteit verandert, waarbij het individu zich vanuit een rechtstreekse ervaring verbonden voelt met ‘De Goddelijke Bron’. Zo gezegd zullen er steeds meer mensen ‘ontwaken’, wat zoveel wil zeggen als: wakker worden. Uiteindelijk zullen steeds meer mensen vanuit een vrije keuze gaan samenwerken om een betere wereld te creëren vanuit het besef dat we allemaal met elkaar verbonden zijn.

 

“De mensheid lijkt op een vlinder,

vlak voordat hij uit zijn cocon komt.

Alles wat hij wist,

staat op het punt te veranderen.

En een volledig nieuwe wereld

zal zich openbaren.”

 

Drunvalo Melchizede