Sattva Duinkerken 62, 3771CZ, Barneveld +31 (0)6 - 54 94 5208 info@sattvapraktijk.nl https://www.sattvapraktijk.nl/_db/style/logo.png
Sattva
Het nieuwe netwerk zal resulteren in intensere straling, hoger energieverbruik, meer schade aan mens en milieu. Lees wat jij kan doen.
2020-02-29 09:54:29 Sattva https://www.sattvapraktijk.nl/_db/style/logo.png www.sattvapraktijk.nl

5G is niet oke!

zaterdag 29 februari 2020
5G is niet oke!

5G is niet oké

Het nieuwe 5G wordt gepresenteerd als een supersnel en ideaal alternatief voor 4G. Door 5G & het Internet of Things (IoT) wordt alles met elkaar verbonden. Je koelkast praat met je energiemaatschappij. AI bestuurt je auto. Mens en machine smelten samen. Het klinkt als een sprookje, maar niet zonder donkere kanten.

In werkelijkheid zal dit 5G-netwerk resulteren in meer antennes, dichter bij huis, met hogere frequenties, meer en intensere straling, hoger energieverbruik, meer schade aan mens & mileu en een Big Brother die overal meekijkt en luistert.

“Het plaatsen van tientallen miljoenen 5G-antennes zonder een enkele biologische veiligheidstest moet wel het domste idee zijn dat iemand ooit in de geschiedenis van de wereld heeft gehad.”

Prof. Dr. Martin Pall

Niets aan de hand….

De overheid en de media stellen met veel te groot gemak dat straling niet schadelijk is. Alles valt keurig binnen de richtlijnen zoals die zijn opgesteld door ICNIRP. Deze richtlijnen zijn echter uitsluitend geldig voor thermische effecten. Biologische effecten worden uitgesloten. Maar zijn wij thermische of biologische wezens?

Er zijn meer dan 30.000 publicaties naar de effecten van straling. Er is een indrukwekkende verzamelstudie van het Bio Initiative. Het Europees parlement en de Raad van Europa pleiten voor fors lagere limieten. Het Europees Milieuagentschap is voor toepassing van het voorzorgsprincipe. 268 wetenschappers roepen op tot een moratorium op 5G. Sommige grote verzekeraars, waaronder Lloyds in Londen, dekken schade door straling niet.

De feiten over straling

Wist je dat met 5G..

 • getest op Lowlands, ruim 100mensen bloedneuzen kregen?
 • rondom het testgebied in Groningen de koeien op hol sloegen?
 • talloze dode bijen onder 5G masten in de V.S. worden gevonden?
 • volop bomen gekapt worden omdat deze het signaal verstoren?
 • in stedelijke gebieden er om de 200 meter een zender bijkomt?
 • er zenders, camera´s en microfoons in lantaarnpalen komen?
 • er een nieuw type mast komt die werkt als een militair wapen?
 • straks alles en iedereen 24-7 in de gaten gehouden kan worden?
 • Huawei buiten de deur gehouden wordt vanwege spionagegevaar?
 • het dataverkeer door zelfrijdende auto´s 1000 x meer zal zijn?
 • het energieverbruik door al die nieuwe IoT door het dak zal gaan?
 • je slimme meter en andere IoT doelwit kan worden van hackers?
 • het aantal electrogolven en zieken nog meer zal toenemen?

UMTS slecht voor welzijn | TNO

Effecten van radiofrequente velden van drie telecommunicatiesystemen op het welzijn van menselijke proefpersonen met en zonder subjectieve klachten.

“Het resultaat van het onderzoek is dat er een statistisch significante relatie gevonden is tussen de aanwezigheid van radiofrequente velden die lijken op die van een UMTS basisstationsignaal en het ervaren welzijn van de proefpersonen.”

EUROPEES PARLEMENT

Naar aanleiding van het BioInitiative rapport heeft het Europees Parlement advies uitgebracht aan de Raad van Europa.

“Het Europees Parlement is zeer bezorgd over het BioInitiative rapport betreffende elektromagnetische velden, dat meer dan 1500 studies over dat onderwerp samenvat en dat in zijn conclusies wijst op de gezondheidsrisico's door emissies van mobiele telefonie-apparaten zoals mobiele telefoons, UMTS, Wifi, Wimax en Bluetooth, en ook DECT vaste telefoons.”

“Het Europees Parlement merkt op dat de limieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden die zijn ingesteld voor het algemene publiek achterhaald zijn.”

UNIVERSITEIT WAGENINGEN

Wetenschappelijk onderzoek van de afdeling plantcelbiologie van de Universiteit van Wageningen in opdracht van de gemeente Alphen aan de Rijn, toont aan dat bomen en gewassen ziek worden als ze blootgesteld worden aan elektromagnetische straling van draadloos internet (Wi-Fi).

“Uit een eerste laboratoriumonderzoek naar de effecten van elektromagnetische straling op de groei van planten, komt naar voren dat de straling mogelijk een negatieve invloed heeft op de gezondheid van planten.”

268 WETENSCHAPPERS & ARTSEN

Oproep aan de Europese Unie

“Wij, ondergetekenden, wetenschappers en artsen, bevelen een moratorium aan op de uitrol van de vijfde generatie voor telecommunicatie, 5G, totdat mogelijke gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers die onafhankelijk zijn van de industrie.”

Financiering beïnvloedt de uitkomst

Het merendeel (68%) van de onderzoeken die (mede) gefinancierd werden door de Telecomindustrie stellen dat er geen schadelijk effect is. Onafhankelijke onderzoeken stellen precies het tegenovergestelde (70% ziet schadelijke effecten).

Kort geding tegen de Nederlandse staat

De stichting Stop5GNL start een kort geding tegen de Staat met als doel om de uitrol van 5G te stoppen. 

KOM IN ACTIE | 5G weg ermee!

De weerstand tegen 5G groeit in Nederland. Net als in de rest van de wereld ontstaan er veel lokale actiegroepen tegen de uitrol van 5G.

Kijk hier wat jij kan doen. Verbind jezelf met een van de lokale initiatieven. Neem contact op met je gemeente over de vorderingen van 5G, slimme lantaarnpalen en het smartgrid. Schrijf aan politici, bestuurders en journalisten.

Steun het kort geding tegen de Nederlandse staat. Teken de diverse petities. Ga naar:  https://5gisnietoke.nl/actie/

Bron: https://5gisnietoke.nl